Skriftligt svar

För skriftligt svar skicka provet till

Söderströms Vitamin AB,

Lotta Andersson

Lottas Väg 32

443 92 Lerum

Kontakta Lotta via mail

Telnr : 070-8277559

Hemsida 

 Analyskostnad

  • Pris skriftligt svar på svenska för Häst,  Hund, Katt och Människa: 1 800 kr
  • Pris skriftlig finsk översättning: 1 950 kr
  • Pris skriftligt engelsk översättning: 1 950 kr
  • Pris för uppföljande skriftligt svar inom 4 månader: 800 kr

Analysen lokaliserar obalanser

Genom denna mätmetod kan man få fram en mycket exakt information om en individs hälsa, både den fysiska och psykiska konditionen. Man kan genom metoden se en obalans långt innan det uppstått ett symptom och på så vis förebygga ohälsa.

När vi gör en håranalys mäter vi styrkan i de energiströmmar som cirkulerar i kroppen. I det systemet sker transporten av livsenergi till kroppens celler. Inom den österländska medicinen kallas dessa energiströmmar meridianer och det är i dem man sätter nålar när man utför en akupunkturbehandling.

Vi sammankopplar dessa energiflöden med de olika organsystemen de i sin tur är kopplade till. Vid en mätning upptäcker vi om det finns eventuella blockeringar i energiströmmarna och finns där blockeringar skapar det i sin tur störningar i organsystemen. En blockering orsakar så småningom sjukdomar i det organ som är avstängd från energi om den inte frigörs i tid. Genom att göra en sådan här mätning i energiströmmarna kan vi tidigt upptäcka och frigöra energiblockeringar innan det uppstår allvarliga sjukdomar.

Genom mätmetoden kan vi också avläsa balansen hos vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror och essentiella fettsyror. Brist på en enda vitamin eller mineral kan ge klart markerade sjukdomssymptom. Det är av största vikt att näringsbalansen är bra.

Traditionellt har vitaminer och mineraler alltid utvärderats via blodprov. Men att utvärdera vitamin och mineralnivåerna enbart via blodet kan leda till felaktiga resultat. Om vi enbart ser till det varierande kostintag vi har underen dag kan ett blodprov ge ett missvisande svar. 
Nivåerna av näringsämnen som finns i blodet är starkt beroende av vilket tidpunkt på dagen som blodet tas jämfört med tidpunkten för födoämnesintag. Ett blodprov kan man anse vara en ögonblicksbild av det exakta ögonblicket man tog provet. 

En annan missvisande faktor är att ett visst näringsämne kan finnas i blodet när det testas men det kan av olika orsaker inte tas upp av målorganet och utnyttjas som det näringsämne det är tänkt att vara. Det kan också vara så att ett ämne finns i blodet i väntan på att omhändertas av lever och njurar. Tittar man på levern så samlar den slaggämnen under tolv timmar för att under nästa tolv timmar rensa ut dem.

Muntligt svar

Beställning av Håranalys för Människa, Hund och Katt - Märk kuveret med Therese

Från människa: Ta ca 2 cm hår och 20-30 hårstrån. 

Från hund och katt: Ta 15-20 hårstrån från djuret, stoppa i ett kuvert och skriv ålder, ras och kön

Det är en viss väntetid därför är det viktigt att du kontaktar Therese på hennes direktlinje 0270-28 72 70 mellan kl 10.00-16.00 varje vardag, efter att du har postat brevet för att komma överens om en tid när du kan få svar på provet.

---------------------------------------------------------

Beställning av Håranalys för Häst - Märk kuvertet med Hans

Från Häst: Klipp en bit tagel från hästens man, ca 1 dm långt och av en pennas tjocklek.

OBS! ENDAST MUNTLIGA SVAR PER TELEFON

Avvakta en vecka efter att du skickat ditt hårprov, ring sedan vår växel 0270-28 80 00 under kontorstid.

Kontorstid: 08.00 - 17.00, måndag - fredag

-----------------------------------------------------------

Adress:

Homeopathuset Söderström AB

Vedtjära 322

82661 Söderala

Obs: Glöm inte att skriv ditt namn, adress och telefonnummer samt en emailadress om sådan finns.

-------------------------------------------------------

Analyskostnad för Häst, Hund, Katt och Människa: 1 200 kr

Uppföljande analys inom 4 månader: 500 kr

Efter att du fått ditt analyssvar så väljer du hur du vill gå vidare. En behandlingsplan som baserar sig på de svagheter analysen visade kommer att föreslås. Kostnader för föreslagna produkter tillkommer.

Om resultatet på analysen visar att en fortsatt behandling är nödvändig för att optimal hälsa skall uppnås kommer även det att föreslås.