Produkter

ASEA redoxmolekyltillskott och en serie hudvårdsprodukter.

Renu 28

Huden är ett av våra viktigaste organ. Den utsätts kontinuerligt för påfrestningar och luftföroreningar eftersom den utgörs av ett gränssnitt mellan kroppen och miljön.

I likhet med att ögats hornhinna, som också är en biologisk barriär mot luftföroreningar, är hornlagret, det övre hudskiktet, det huvudsakliga målet för luftföroreningar.

En förändrad redoxbalans i huden har förknippats med många olika hud– och ögonbesvär.

RENU 28 använder sig av samma redoxsignalteknologi som finns i ASEA flaskan.

Den innovativa produkten tar hand om kroppen utifrån och in och får huden att bli frisk och se ungdomlig ut.

RENU 28 tar bort missfärgningar från fria radikaler och skyddar den från att åldras i förtid.

Rekommenderas två gånger dagligen.

Kan även appliceras på särskilt utsatta områden.

Före och efter

Det är en månad mellan bilderna. Produkter som använts är ASEA redoxmolekyltillskottet och Renu 28

Kanske har du hört talas om den uppståndelse och entusiasm, som uppstått i hälsobranschen på grund av att det nu finns    möjlighet att ta in stabiliserade Redox Signalmolekyler. Dessa livsviktiga molekyler finns sedan några år tillgängliga som ett kosttillskott i stabiliserad och perfekt balanserad form. I denna rapport skall vi förklara vad Redox Signalmolekyler är, varför de är så viktiga – för att inte säga livsviktiga - för din hälsa och hur ett intag av dessa viktiga molekyler väsentligt kan förbättra ditt hälsotillstånd och din dagliga prestanda och uthållighet.

Enligt de senaste uppskattningarna består människokroppen av 37-biljoner celler (enligt den senaste uppskattningen från Karolinska Institutet) och varje cell vet exakt vad den skall göra. Varje dag  arbetar cellerna oavbrutet för att kroppen skall vara i balans.

Genom kosten bildas energirika kemiska ämnen från protein, fett och kolhydrater. När dessa ämnen bryts ner i cellerna frigörs energi. En viktig funktion som cellerna har är att framställa är bränsle, ATP -adenosintrifosfat, vilket sköts av mitokondrierna.

Varje cell kan ha tusentals av dessa små arbetare. Man har räknat ut att hälften av kroppens torrvikt består av mitokondrier. Mitokondrierna inte bara förser kroppen med bränsle utan spelar en nyckelroll i cellsignaleringen och koordination på cellernas funktioner och aktiviteter.  

Det här är grunden för hälsan och livet. Det gynnar cellernas utveckling, vävnadernas läkning och immunfunktioner. Om inte kroppens celler har den här förmågan skulle vi inte kunna fungera.

Mitokondrierna tillverkar vissa molekyler som kallas redoxsignalmolekyler av vilka de tillverkar miljoner varje sekund alla dagar. Utan dessa skulle livet vara omöjligt eftersom de skyddar cellernas hälsa.

När vi blir äldre minskar cellernas förmåga att bilda dessa molekyler eftersom cellernas kommunikation inte fungerar lika bra som när vi är unga. Detta leder till att det tar det längre tid för  cellerna och vävnaderna att återhämta sig när kroppen inte framställer lika många redoxsignalmolekyler som tidigare.

Redoxsignalmolekyler

Kan det vara möjligt att fylla på kroppens celler med redoxmolekyltillskott? Forskningen har kommit långt och efter 17 års forskning har man lyckats knäcka nöten. Nu det finns det påfyllning.

Cellerna är små påsar av saltvatten där cellernas arbetare flyter omkring så när mitokondrierna behöver tillverka redoxmolekyler använder dom saltvatten. Det fungerar bra eftersom saltvatten består av endast fyra atomer. Natrium och chloridatomer i saltet och väte- och syreatomer. Mitokondrierna drar isär saltvattenmolekylerna och kombinerar sedan dessa på nytt i olika konfigurationer och de nya kombinationerna är redoxsignalmolekyler. Det tar cellerna en bråkdel av en sekund att framställa redoxsignalmolekyler vilka också förbrukas snabbt. Om inte cellerna behöver molekylerna direkt återgår de till saltvatten för att sedan användas av mitokondrierna på nytt.

ASEA - REDOXMOLEKYLTILLSKOTT

När man framställer ett redoxmolekyltillskott börjar man med samma byggstenar, alltså salt och vatten. Det är vad ASEA gör, börjar med en ren ursprunglig saltlösning, som sedan via en elektrokemisk process drar isär de bindningar som håller ihop natriumklorid, väte och syre.

Dessa fritt flytande atomer kombineras sedan på nytt i en ny konfiguration och så framställs redoxsignalmolekyler. ASEA har också lyckats stabilisera redoxmolekylerna utanför den levande cellen och de har en hållbarhet på över ett år i en ASEA flaska. ASEA är världens första redoxsignaltillskott, man kanske kan kalla den för en antioxidant också.

 

Om du är intresserad av ytterligare information om ASEA produkterna så kontakta mig genom att skriva ditt ärende i formuläret sist på sidan.

Du kan också själv beställa produkter genom att gå till min ASEA hemsida.

Tillverkning

ASEA äger och driver en egen modern produktanläggning på 3000  m².

Anläggningen är godkänd av FDA*, följer GMP* och genomgår regelbundna inspektioner

*Food and Drug Administration,

*Good Manufacturing Practice

Huffington post har skrivivit:

  • Att ASEA är den fem bästa framväxande vetenskapen i världen idag och jämför det med upptäckten av DNA och penicillin.
  • Produkterna studeras på Harvards eget laboratorium och de flesta stora universiteten runt om i landet.
  • Produkten har funnits på marknaden i 13 år och ASEA finns nu i 33 länder runt om i världen.
  • ASEA har 34 patent och inget annat företag i världen har dessa produkter som är kroppsegna och giftfria för cellulär läkning.
  • ASEAs produkter har blivit godkända för olympiska idrottare att använda. De har bevisats bra för uthållighet och återhämtning.
  • Företaget och produkterna är FDA godkända på grund av sin beprövadedokumenterade vetenskap under de senaste 13 åren.
  • Forskning säger att ASEA är den bästa medicinska, atletiska och anti-aging-produkten på marknaden idag.
  • ASEA-produkterna stör inte någon medicinsk behandling ordinerade av läkare eftersom redox finns naturligt i kroppen. Det är bristen på redoxmolekyler som troligen orsakar olika kroppsliga symptom.

    En informativ kort tecknad video om vad redoxmolekyler är och hur de jobbar