Artanpassat

Hälsan kommer inifrån

Att hälsan kommer inifrån gäller i allra högsta grad även våra husdjur.

Under det senaste århundradet har våra husdjurs födoämnen genomgått en radikal förändring. Från att till hästar vara baserad på olika gräsväxter så har den alltmer kommit av att bestå i socker- och stärkelserikt foder som säd, majs, melass, modifierad stärkelse, socker osv. Påfrestningarna på djurens hälsa är omfattande, och om djuren skulle tillåtas att leva tillräckligt länge skulle de utveckla sjukdomar som diabetes och andra kroniska sjukdomar. Höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner, insulinresistens och stresshormoner uppmäts regelbundet hos snabbuppfödda djur (även hästar snabbuppföds idag, t ex startas 2-åringar i travlopp).

Det får anses vara ställt utom allt tvivel att det är främst den industriellt bearbetade födan som förutom allt socker även tillför mängder av dysfunktionella proteiner.

Om man någonsin skall komma fram till något vettigt inom djurhälsa och forskning kan man undra eftersom man då måste titta på djurfoderindustrin.

Vad man klart kan se är att multmiljardföretag äger hundmatsindustrin och veterinärindustrin och det ligger knappast i deras intresse att djuren skall vara friska.

Otjänligt foder hund och katt

Otjänligt foder häst