Perustuotteet

MINESYL

Täydellinen vitamiini- ja mineraalilisä voimakkaina mikroannoksina

 • Auttaa elimistöä hyödyntämään ravinteet solutasolla
 • Toimii katalysaattorina ruoansulatusprosessissa
 • Vaikuttaa immuunijärjestelmää vahvistavasti
 • Auttaa hevosta hyödyntämään luonnollista suorituskyky-  ään
 • Vaikuttaa puhdistavasti, kun hevosen elimistö on teollisen rehun ja/tai synteettisten vitamiinien ja tiivistetyssä muodossa olevien metallisten mineraalien kuormittama

Minesyl, luonnollista ravintoa soluille

Kasvit ovat luonnon alkemisteja, ne ottavat alkuaineita maasta, hiiltä ilmasta, muodostavat hiiliketjuja ja valmistavat tällä tavoin vitamiineja, aminohappoja ja rasvahappoja. Kun kasvin juuret imevät maasta alkuaineita, ne muuntavat alkuaineet äärimmäisen pieniksi mikrohiukkasiksi, ja siinä muodossa mineraalit ovat vaarattomia ja solut voivat käyttää niitä.

On vain todettava, että kasvit suurimmasta puusta pienimpään heinänkorteen tietävät alkemian salaisuuden, eli ne pystyvät muuntamaan alkuaineen toiseksi yhdisteeksi. Minesylin valmistuksessa olemme hyödyntäneet kasvien nerokasta toimintaperiaatetta.

Minesylin vaikuttavilla ainesosilla on negatiivinen varaus ja suolen sisäseinämillä postiivinen. Tämä synnyttää magneettisen vetovoiman, joka keskittää Minesylin tärkeät ravinteet suolenseinämille, joiden läpi ne siirtyvät edelleen elimistön soluille.

Tämä sähkömagneettinen ilmiö on yksi niistä perustekijöistä, joka tekee Minesylistä erinomaisen katalysaattorin ravinnon imeytymisprosessissa. Katalysaattorivaikutuksen ansiosta myös rehun sisältämien ravintoaineiden imeytyminen tehostuu huomattavasti.

Kun hevonen saa Minesyliä, niin kaikki korsirehun sisältämät ja kasvien itse valmistavat noin 90 eri ravintoainetta imeytyvät elimistöön, ja solut pystyvät käyttämään ne paremmin hyväkseen.

Elimistö ei pysty toimimaan ilman mineraaleja. Muut ravintoaineet, vitamiinit, entsyymit ja aminohapot tarvitsevat mineraaleja suoriutuakseen tehtävistään.

Mineraalit

Mineraalit ovat epäorgaanisia yhdisteitä, siksi niitä ei voi muodostua elimistössä, elimistö voi vain muuntaa niitä, ja mineraalit ovat alkuaineita tai näiden muodostamia yhdisteitä.

Hevonen saa mineraaleja kasveista, ja sen elimistö voi muuntaa alkuaineita siinä määrin kuin se tarvitsee niitä.

Vitamiinit

Vitamiinit ovat orgaanisia aineita, ts. ne sisältävät hiiltä. Vitamiinit ovat elintärkeitä elimistölle pieninä määrinä, ja joitakin niistä muodostuu elimistössä.

Vitamiineilla on tärkeä merkitys entsyymijärjestelmässämme, ja ne toimivat kuten sytytystulpat polttomoottorissa. Yhden ainoan puute voi olla vaarallista hevosen terveydelle. Vitamiinit voidaan liukoisuutensa perusteella jakaa kahteen ryhmään: rasvaliukoisiin ja vesiliukoisiin.

Annostus: 1 mitta (25 ml) päivässä.

 

FERRUM

Raudan tiedetään sitovan happea ja parantavan lihasten hapensaantia keuhkojen välityksellä

 • Auttaa hevosta hyödyntämään luonnollista suorituskykyään
 • Parantaa lihasten hapensaantia keuhkojen välityksellä
 • Vähentää maitohapon muodostumista lihaksissa
 • Lisää kuona-aineiden ja elimistölle myrkyllisten aineiden palamista
 • Vaikuttaa tulehduksia estävästi

Hapenkuljetus

99 % keuhkoihin hengitettävästä hapesta on hemoglobiiniin sidottuna. Hemoglobiini sitoo, kuljettaa ja luovuttaa happea keuhkoista elimistön kudoksille ja varmistaa elimistön hapensaannin. Rauta sitoo happea. Hyvä raudan määrä elimistössä parantaa hapensaantia ja siten suorituskykyä, kestävyyttä ja vastustuskykyä.

Rauta antaa hevoselle mahdollisuuden hyödyntää koko luonnollista suorituskykyään parantamalla lihasten hapensaantia keuhkojen välityksellä. Sitä voidaan myös käyttää tulehdusten ja vammojen hoitoon.

Rauta parantaa hevosen kestävyyttä ja vähentää maitohapon muodostumista. Rauta tehostaa myös synteettisten vitamiinien, tiivistetyssä muodossa esiintyvien metallisten mineraalien ja teollisesti tuotetun rehun aiheuttamien kuona-aineiden palamista. Nämä kuona-aineet voivat kuormittaa maksaa ja kerääntyä bursoihin ja lihaksiin.

Annostus: 1 mitta (25 ml) aamuin ja illoin.

 

MAKROSYL

 Magnesiumin tiedetään tasapainottavan lihasten toimintaa

 • Antaa hevoselle rytmikkäät ja koordinoidut liikkeet
 • Vähentää lihasjännitystä
 • Vaikuttaa tasapainottavasti elimistön pH-arvon säätelyyn
 • Tasapainottaa hermo- ja lihassolujen välisiä jännityksiä
 • Tasapainottaa munuaisten toimintaa

Lihasjännitys

Samaan suuntaan jossakin liikkeessä toimivia lihaksia sanotaan synergisteiksi. Kahta lihasta, joiden supistukset aiheuttavat vastakkaisen liikkeen nivelessä sanotaan antagonisteiksi, yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita biceps ja triceps. Jos hevonen on jännittynyt, lihasjännitys kasvaa ja paljon energiaa menee hukkaan. Pitkäaikainen lihasjännitys tulee vähitellen tuskalliseksi hevoselle.

Magnesium taspainottaa hermo- ja lihassolujen välistä toimintaa ja antaa hevoselle rytmikkäät ja koordinoidut liikkeet. Aine vapauttaa lihasten jännitykset, jolloin uutta happipitoista verta pääsee paremmin virtaamaan lihaksiin.

Magnesium on tärkeä aine munuaisten normaalille toiminnalle ja munuaisten kalium/natrium-tasapainon säädölle.

Magnesiumilla on tasapainottava vaikutus veren pH-arvon ja siten elimistön happo-emäs-tasapainolle.

Annostus: 1 mitta (25 ml) päivässä.

VITOSYL-E+SELEN

E-vitamiinin tiedetään pidentävän punaisten verisolujen eliikää

 • Lisää energian varastoitumista lihaksiin
 • Pidentää punaisten verisolujen elinikää
 • On antioksidantti
 • Parantaa tamman ja oriin fertiliteettiä
 • Suojaa varsatammaa ennenaikaiselta varsomiselta

Energian varastointi, punaisten verisolujen elinikä

Glukoosi on elimistön tärkeimpiä energiapitoisia kemiallisia yhdisteitä. Se varastoituu glykogeenina maksaan ja lihaksiin, joissa se muunnetaan rasvahapoiksi tai poltetaan. Keskushermosto on täysin riippuvainen glukoosista energian lähteenä.

Punaisia verisoluja muodostuu luuytimessä, ja niiden tärkein tehtävä on hapen kuljettaminen keuhkoista kudoksiin. Niiden elinikä on noin 120 päivää.

E-vitamiini, (d-alfatokoferoli) parantaa energian varastoitumista hevosen lihaksiin lisäämällä glukoosivarastoa. E-vitamiini parantaa hapensaantia lisäämällä punaisten verisolujen elinikää.

E-vitamiini pitää elimistön solut terveinä estämällä hapettumisen ja vapaiden radikaalien haitalliset vaikutukset. Se vaikuttaa progesteronin ja estrogeenin välisen tasapainon säätelyyn ja edistää tamman tiineyden jatkumista.

E-vitamiini ennaltaehkäisee hormonihäiriöitä ja parantaa niin oriin kuin tammankin fertiliteettiä.

Annostus: 1 mitta (5 ml) aamuin ja illoin..