HÅRANALYS

Hårprov

Jag använder mej av en analysmetod som går ut på att mäta kroppens elektromagnetiska flöden.

Om det uppstår en blockering i en eller flera av dessa energiflöden påverkas ett organsystem och jag kan utläsa vilket system som påverkas.

Varje organsystem har anknytning till olika muskelgrupper vilket kan ge olika symtom som oftast börjar som smärtimulser.

Långvarigablockeringar i flödena kan sedan ge sjukdomssymtom och symtomens karraktär beror på vilka flöden och organsystem som stängts av från energi.

GÖR SÅ HÄR

Klippning

Klipp en bit tagel från hästens man, ca 1 dm långt och av en pennas tjocklek. Från människa klipper du ca 2 cm hår och 20-30 hårstrån. Från pälsdjur klipper du lika mycket som från en människa.

Sänd provet 

Skriv ditt namn och adress, vilken typ av analys du vill beställa, ålder och kön på den som provet gäller. Sänd provet till Lotta Andersson, Lottas Väg 32a, 44392 Lerum. 

När provet kommer till mig

När ditt prov anländer så prepareras det inför testningen och bör ligga ett par dagar innan det är färdigt för analysproceduren.

Det färdiga resultatet

Efter att hårprovet genomgått preparationen sammanställer jag resultatet. Beroende på vilken typ av analys du beställer så kommer provsvaret att baseras på det.

Rekommendationer

I första hand baseras rekommendationer efter vad resultatet visar.

Svar efter överenskommelse

Eftersom många skickar hårprover kan det vara en viss väntetid, du får vidare upplysningar om du kontaktar mig och gör en förfrågan.

Helst vill jag kombinera den här typen av håranalys med en personlig kontakt där jag kan stämma av med hur personen säger att han, hon eller djuret mår. Det är inte alltid det stämmer överens med hur personen uppfattar att den mår och vad analysen visar.

När du har fått ditt analyssvar, och en obalans i något system är konstaterad föreslår jag en behandling.

En behandling är alltid individuell och den tid man behöver använda produkterna kan variera. Detta är beroende på hur lång tid symptomen har funnits.

Kombinerar du produkterna med de kostråd du får blir ett snabbare och varaktigare resultat på behandlingen.

PRISER

Skriftlig finsk översättning 1 950,00

Skriftligt engelsk översättning 1 950,00

Skriftlig analys på svenska 1 800,00

Svaret kommer skriftligt i din e-postlåda med rekommendationer på behandling.

Muntlig svar på häst, människa, hund och katt: 1 500,00

Svaret ges då efter överenskommelse om den tidpunkt DU kan ringa för att få svaret.

Vitamin- och mineralanalys: 750,00

Utökad analys med cellsalterna: 990,00

Enbart cellsalterna 500,00

Denna typ av analys kommer i tabellform med en kort förklaring om näringsämnenas betydelse i kroppen.

Häften medföljer

Personlighetsanalys med

Dr. Bach Blomdroppar 500,00

Alla priser är inklusive moms.

VÄLJ DEN ANALYS SOM FYLLER DITT SYFTE

Allmänn analys

Analysområden

  • Organsystemets kondition
  • Immunsystemets kondition
  • Näringsupptagets kondition
  • Det hormonella systemets kondition
  • Det mentala systemets kondition
  • Cirkulationssystemets kondition
  • Led- och muskelsystemens kondition

Avslutningsvis knyter jag ihop vad de olika områdena visar för att få en helhetsbild av individen och hur eventuella obalansen yttrar sig symtommässigt. 

Om det föreligger behov rekommenderar jag de medel som korrigerar det sjuka organets försämrade energi tillbaka till det normala. Det är endast genom att återupprätta funktionsdugligheten hos organen som ett verkligt botande kan äga rum. 

Efter analyssvaret

När du har fått ditt analyssvar, och en obalans i något system är konstaterad föreslår jag en behandling. Jag arbetar med homeopati, örter, ortomolekylär terapi och Dr Bachs Blomessenser.

En behandling är alltid individuell och den tid man behöver använda produkterna kan variera. Detta är beroende på hur lång tid symptomen har funnits.

Kombinerar du produkterna med de kostråd du får blir ett snabbare och varaktigare resultat på behandlingen.

Vitamin- och Mineralananys

I den här typen av mätning som jag utför använder jag mig av en skala från 0-10 för att du lättare skall kunna tolka dina värden.

Det idealiska värdet på vitaminer- och mineraler är 5 på denna skala. När det gäller de toxiska mineralerna bör inte värdet överstiga 2.

Av hälsoskäl är det viktigt att veta sin näringsstatus eftersom brist på en enda vitamin eller mineral kan orsaka sjukdomssymptom.

Häfte medföljer

Dr. Wilhelm Schüsslers tolv cellsalter

Ett salt består av en negativt och en positivt laddad jon. Cellsalter verkar på cellnivå och ersätter inte mineraltillskott eller näring från föda. De tolv salterna finns naturligt i kroppen men vid långvarig brist på vissa mineraler uppstår det en "blockad" i cellen och det försvårar upptaget av "vanliga" mineraler.

Cellsalter, kan på grund av sin elektriska laddning och nanostorlek, passera cellmembranen utan problem, även då"blockad"-tillstånd råder. Cellsalterna har alltså egna terapeutiska egenskaper.

Jag kan även göra en utökad mineralanalys där värdet på cellsalterna visas. 

Häfte medföljer

Dr Bachs Blomessenser

Jag tar fram fem personliga droppar som visar din eller ditt djurs sinnesstämning och blandar dem i en 50 ml flaska med vatten.

Essenserna skall hjälpa till att understödja ett friare energiflöde för att ta bort rädslor och ångest.  

Med blomessenserna följer det med ett häfte som beskriver de olika egenskaperna hos essenserna och inom vilka områden de är verksamma. 

Du kan i häftet läsa om hur just de blomessenserna som visar sig genom håranalysen är verksam.

Häfte medföljer

Vet du att du kan kombinera salterna med Dr. Bachs Blomessenser?

Bachdroppar påminner om homeopati i och med att de endast innehåller energin av de ämnen de är gjorda av och var och en av blomessenserna står för en energi som normalt ska finnas i en levande varelse. När vi och djuren är harmoniska höjs även vårt immunförsvar och man får ett bättre naturligt skydd.

Ett exempel på kombination

Vi ser ofta djur som är totalt utmattade och förtvivlade av diverse sjukdomssymptom och ett väldigt vanligt symptom är hudbesvär. Man kan prova att kombinera Cellsalt nr 6, Kalium sulf, med Crab Apple. Kalium sulf är ett salt som är viktig för slemhinnornas och hudens normala funktion, ett avgiftande medel. Crab Aple är verksamt när djuren lider av både psykisk och fysisk orenhet. Djuren kan ju rent instinktivt känna att det kommit in orenheter i kroppen och vet att de behöver avgiftas.

Broschyrer medföljer vid analyssvar

Pris: 750,00