Mineralsalter, Kost- och fodertillskott, Homeopatiska medel och Örter

Hund o Katt

Cellsalter

Till häst

Kosttillskott

Kampanj

Homeopatiska medel

Kampanj

Kampanj

.

Vitlök

Egenvård

 Vitlök, en självklarhet i husapoteket

Växtbaserade kosttillskott, vitaminer och mineraler har blivit en nödvändighet i egenvården för att befrämja en god hälsa. Idag vill man aktivt göra något för sin hälsa – inte bara dölja sjukdomssymptomen med symtomdämpande läkemedel som ger biverkningar och sällan botar någonting. Egenvård har blivit en folkrörelse det vittnar alla hälsosidor och all information på internet om.

För att egenvårda 

Vid lättare besvär och krämpor kan du behandla dig själv. Välj produkter ur vårt breda sortiment.

Symptom

Olika symptom är kroppens sätt att berätta för oss att någonting inte är som det ska.

Det här är signaler som kan vara svåra att tyda, oftast beroende på att vi inte är vana vid att lyssna på dem längre eller att vi har lärt oss att ignorera dessa signaler. Kroppen har alltså ett ”symptomspråk".

Så här gör du

Du kan välja ett eller flera av de föreslagna medlen beroende på hur du upplever dina symptom.

Bästa resultatet uppnår du genom att kombinera de olika medlen, på så sätt behandlas en mångfald  problem samtidigt. Att t ex kombinera två till tre medel tillsammans med Energidrink eller VitoMin Tablett är att rekommendera. På så sätt möjliggör du en helt unik uppbyggnadsprocess i kroppen.

Du kan kombinera medlen helt  efter dina symptom  och alla medel kan kombineras med varandra.

Så här kan du reagera

När du stimulerar livsenergin i kroppens energibanor och ger cellerna ny information, reagerar din kropp med vissa utrensningssymptom. Urinen kan lukta starkare och  avföringen kan variera i lukt och     konsistens. Du kan uppleva att Du svettas mer och att din kroppslukt blir annorlunda.

Om och när du får en reaktion, ta det som ett friskhetstecken. Symptomen kan hålla i sig ca en vecka.

Tiden

  • Den tid du behöver använda våra produkter kan variera. Detta beror på under hur lång tid du har haft dina symptom.
  • Vi rekommenderar 2 - 3 kurer (ca 4 - 6 månader).
  • Kombinerar du produkterna med en bra livsföring får du ett snabbare och varaktigare resultat på dina ansträngningar.

OBS!

  • Produkterna är Inte läkemedel och ersätter inte läkemedel.
  • Håranalysen ersätter inte läkarens diagnos.

Kostnadsfri Telefonrådgivning

Rådgör gärna med oss om du är osäker på din symptombild. Vår telefonrådgivning är kostnadsfri.

Du kan också hitta mycket information på vår BLOGG

Håranalys - En värdefull hälsokontroll

Genom den här analysmetoden kan man få fram en mycket exakt information om en individs hälsa, både den fysiska och psykiska konditionen. Man kan se en obalans långt innan det uppstått ett symptom och på så vis förebygga ohälsa.

Genom håranalysen kan vi även vägleda dig om vilket kost som passar just din matsmätning bäst.

.

Två stora homeopatiska medel, Apis mellafika (honungsbi) och Echinacea

KLASSISK HOMEOPATI ELLER KLINISK HOMEOPATI

Det kanske är svårt för en lekman att förstå skillnaden mellan klassisk homeopati och klinisk homeopati så jag skall försöka förklara den.

Klassisk Homeopati
Klassiska Homeopater arbetar enligt Hahnemanns riktlinjer. Detta innebär att man inte bara fokuserar på symptom utan man gör en omfattade anamnes, alltså en sammanställning av all information om patientens både historiska och nutida fysiska funktioner eller dysfunktioner.
Anamnesen bör vara så exakt som det är möjligt eftersom homeopaten enbart arbetar med ett homeopatiskt enkelmedel i taget annars blir det inte verksamt i den mån man tänkt sig.
I den klassiska homeopatin ger man nämligen ett medel åt gången
Enligt klassisk homeopati, är administreringen av ett medel tillräckligt om detta medel exakt passar den kliniska bilden av patienten. Valet av ett medel kräver därför en exakt och personlig utredning av patientens berättelse.

Om man tar som exempel att anamnesen ger utslag på ett enkelmedel som heter Mercurius sol. Mercurius sol konstitutionen är mentalt rastlösa och söker omväxling, de är känsliga för kritik och har svårt att glömma en förolämpning. Mercurius sol konstitutionen har vanligtvis ljust hår, genomskinlig slät hy och smal näsa. Fysiskt berör det inflammationer i tänder, tandkött, ögoninflammationer och benhinneinflammationer för att kort nämna några.

Klinisk Homeopati

Detta homeopatiska tillvägagångssätt individualiserar inte i den omfattning som det klassiska tillvägagångssättet gör. I klinisk homeopatibehandling är föreskrifterna mer baserat på grundval av den kliniska diagnosen. Den kliniska diagnosen kan genomföras genom håranalys och/eller ögondiagnostik men också genom patientens berättelse.

Inom den kliniska homeopatin använder man sammansatta homeopatiska medel, alltså ett medel kan innehålla två eller flera enkelmedel. Med detta förfarande får man ett helt nytt medel som arbetar bredare, alltså från flera olika håll. Om man ser på ett homeopatiskt djurläkemedel Dr. Reckewegs ReVet 25 som innehåller bland annat Arnica, Hypericum, Symphytum, Ledum och Ruta så är medlet verksamt vid alla former av skador som nervskador, stickskador, led och broskskador med mera, då behandlar man med klinisk homeopati.

Denna form av homeopatisk behandling används främst av terapeuter som praktiserar homeopati tillsammans med andra behandlingar som tillexempel naturläkemedel, örtläkemedel och ofta tillsammans med kompletterande vitamin och mineralterapi. De sammansatta medlen kan också med fördel användas inom egenvårdsbehandlingar.
När man använder ett sammansatt medel minskar behovet av att veta de individuella egenskaperna hos patienten.

Är någon av dessa behandlingsformer bättre?
Både den klassiska homeopaten och den terapeut som jobbar kliniskt strävar efter patientens tillfrisknande vilket är viktigare än att det ena behandlingen utesluter det andra.

Den enskilda individen bör själv bestämma om man vill anlita en klassisk homeopat eller en terapeut som arbetar inom den kliniska homeopatin. Man bör fritt kunna välja den typ av behandling man vill använda sig av med hänsyn till sitt eget lidande eller välbefinnande.

Sann läkekonst är grundad på eftertanke

Denna serie från Dr Reckeweg går under benämningen klinisk homeopati.